1. Folkmängden den 31 dec, 20-64 år, efter årtal, delområde, kön och utbildningsnivå

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-06-17

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (44)
  3. kön: Man, Kvinna, (2)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, ..., Totalt (7)


 2. Elever i Helsingborgs grundskolor 15 okt efter årtal, huvudman och årskurs

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-06-17

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. huvudman: kommunal, enskild, internationell, (3)
  3. årskurs: årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, årskurs 4, ..., årskurs 9 (9)