1. Befolkningen, 20-64 år efter årtal, delområde och bilinnehav

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-06-05

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Total (44)
  3. bilinnehav: Har personbil i trafik, Har ej personbil i trafik, (2)


 2. Befolkningen, 20-64 år, efter årtal, delområde och körkortsinnehav efter årtal, delområde och körkortsinnehav

  Välj variabler: Ändrad senast: 2018-05-21

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Total (44)
  3. körkortsinnehav: Finns i körkortsregistret, Finns ej i körkortsregistret, (2)


 3. Antal bilar per 1000 inv efter delområde och årtal

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-06-05

  1. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Hela Helsingborg (43)
  2. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)