1. Biståndshushåll i Helsingborg efter hushållstyp, antal barn och årtal.

    Välj variabler: Ändrad senast: 2010-06-15

    1. hushållstyp: ensamstående kvinnor, ensamstående män, gifta/samboende, (3)
    2. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, (4)
    3. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2009 (10)