Ohälsotal för befolkningen 20-64 år efter årtal, delområde och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

årtal Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

delområde Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Fotnoter

2004-12-31 bröts 014 Mariastaden ut ur 012 Ringstorp. Observera därför att uppgifter för dessa två områden inte är jämförbara bakåt i tiden.
2020-12-31 bröts 034 Oceanhamnen ut ur 041 Söder och 065 Östra Ramlösa ut ur 064 Gustavslund samt 063 Ramlösa. Observera därför att uppgifter för dessa fem områden inte är jämförbara bakåt i tiden.

Skillnad i antal dagar som arbetsgivaren betalar sjuklön medför att alla år inte är jämförbara. Se information.
Ohälsotalet är summan av utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning ( före 2003 förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen dividerat med antal personer i åldern 20-64 år.

Observera att ohälsotalet INTE innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare till anställda de 14 (år 2003-2004: 21) första dagarna av sjukdomsperioden.

Information

Enhet
dagar/person 20-64 år
Kontakt
Henrik Persson, henrik.persson@helsingborg.se, 042 - 10 58 59
Senast uppdaterad
2022-05-18
Skapad datum
2017-05-29
Källa
SCB, uttag genom Helsingborgs stads statistikdatabas
Matris
OH01