1. Ohälsotal för befolkningen 20-64 år efter årtal, delområde och kön

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-06-17

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (43)
  3. kön: Man, Kvinna, Samtliga, (3)


 2. Ohälsotal för befolkningen 20-64 år efter årtal, område och kön

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-06-17

  1. årtal: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. område: Nordvästra staden, Norra staden, Nordöstra staden, Centrum Norr, ..., Helsingborg (12)
  3. kön: Man, Kvinna, Samtliga, (3)