Förvärvsarbetandes medelinkomst, tusen kr, efter årtal, delområde, kön och ålder
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

årtal Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

delområde Markera minst ett värde

Totalt 45 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Fotnoter

2004-12-31 bröts 014 Mariastaden ut ur 012 Ringstorp. Observera därför att uppgifter för dessa två områden inte är jämförbara bakåt i tiden.
2020-12-31 bröts 034 Oceanhamnen ut ur 041 Söder och 065 Östra Ramlösa ut ur 064 Gustavslund samt 063 Ramlösa. Observera därför att uppgifter för dessa fem områden inte är jämförbara bakåt i tiden.
Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet bildar tillsammans sammanräknad förvärvsinkomst. Kapitalinkomster ingår alltså ej. Sammanräknad förvärvsinkomst är ett nytt inkomstbegrepp som uppkom i samband med skattereformens genomförande år 1991.

Detta inkomstbegrepp påminner en del om inkomstbegreppet arbetsinkomst. Skillnaden är i huvudsak att pension och ersättning från arbetslöshetskassa inte ingår i arbetsinkomsten. Det finns ytterligare en del skillnader, men dessa två är de viktigaste.

Observera att i vår databas finns endast uppgifter om förvärvsarbetandes sammanräknade inkomst.

Information

Enhet
tusen kr
Kontakt
Henrik Persson, henrik.persson@helsingborg.se, 042-10 58 59
Senast uppdaterad
2022-05-18
Skapad datum
2017-06-08
Källa
SCB, uttag genom Helsingborgs stads statistikdatabas
Matris
IN01