1. Förvärvsarbetandes medelinkomst, tusen kr, efter årtal, delområde, kön och ålder

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-06-17

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (43)
  3. kön: Man, Kvinna, Samtliga, (3)
  4. ålder: 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., 20-64 år (10)


 2. Andel (%) av befolkningen i åldersgruppen 20-64 som mottagit försörjningsstöd under året efter delområde och år

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-04-17

  1. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (43)
  2. år: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)