1. Påbörjade och färdigställda lägenheter efter År, Tabellinnehåll, Hustyp, Upplåtelseform och Månad

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-06-04

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Tabellinnehåll: Påbörjade, Färdigställda, (2)
  3. Hustyp: Frilliggande Enbostadshus, Par, rad/kedjehus, Tvåbostadshus, Flerbostadshus, ..., Övriga Specialbostäder (7)
  4. Upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, (3)
  5. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)