1. Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-06-02

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (46)
  3. ålder: 0 år, 1 år, 2 år, 3 år, ..., Total (71)


 2. Folkmängden den 31 efter årtal, delområde, kön och ålder

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-07-04

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (46)
  3. kön: Man, Kvinna, (2)
  4. ålder: 0-6 år, 7-15 år, 16-19 år, 20-24 år, ..., Total (9)


 3. Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och födelseland

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-07-04

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Restförda (47)
  3. födelseland: Sverige, Övr norden, Övr europa, Övr världen, Total (5)


 4. Medelåldern den 31 dec efter årtal och delområde

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-06-29

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (45)


 5. Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och fastighetens typkod

  Välj variabler: Ändrad senast: 2015-04-13

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2014 (15)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (44)
  3. fastighetens typkod: småhus, flerbostadshus, samtliga, (3)


 6. Befolkningsförändring efter årtal, delområde och förändringar

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-06-29

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (45)
  3. förändringar: Födda, Döda, Födelsenetto, Inflyttade, ..., Befolkningsförändring (7)


 7. Hushåll 31 dec efter årtal, delområde, hushållstyp och utan/med barn

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-07-04

  1. årtal: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (45)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)
  4. utan/med barn: utan barn, med barn, Totalt, (3)


 8. Befolkningsförändringar efter årtal, kvartal och förändringar

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-11-24

  1. årtal: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. kvartal: 1, 2, 3, 4, (4)
  3. förändringar: Födda, Döda, Födelsenetto, Inflyttade, ..., Folkmängd i slutet på kvartalet (8)


 9. Kommunprognos 31 dec efter Ålder och År

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-07-04

  1. Ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)


 10. Andel (%) av befolkningen efter år och område

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-06-29

  1. år: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  2. område: Helsingborg, Riket, (2)


 11. Befolkningsförändringar efter Årtal, Ålder 31 dec, Förändringar och Kön

  Välj variabler: Ändrad senast:

  1. Årtal: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Ålder 31 dec: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., 95- år (20)
  3. Förändringar: Födda, Döda, Inflyttade, Utflyttade, (4)
  4. Kön: Män, Kvinnor, (2)


 12. Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och hustyp

  Välj variabler: Ändrad senast: 2022-07-04

  1. årtal: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., 190 Hittarp-Laröd (47)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostad, Uppgift saknas, Samtliga (5)