Befolkning, 20-64 år efter årtal, delområde, kön och sysselsättningsstatus
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

årtal Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

delområde Markera minst ett värde

Totalt 46 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

sysselsättningsstatus Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Fotnoter

2004-12-31 bröts 014 Mariastaden ut ur 012 Ringstorp. Observera därför att uppgifter för dessa två områden inte är jämförbara bakåt i tiden.
2020-12-31 bröts 034 Oceanhamnen ut ur 041 Söder och 065 Östra Ramlösa ut ur 064 Gustavslund samt 063 Ramlösa. Observera därför att uppgifter för dessa fem områden inte är jämförbara bakåt i tiden.
'..' betyder 0-3 personer
Sysselsättningsstatus:
Anger om personen var förvärvsarbetande, ej förvärvsarbetande (med eller utan kontrolluppgift) eller barn < 16 år. SCB använder sedan 1993 en metod för att avgränsa förvärvsarbetande som innebär att hänsyn tas till löneskillnader som beror främst på ålder och kön. Detta betyder att olika grupper av löntagare får olika lönegränser. Gränserna sätts med hjälp av underlag från arbetskraftsundersökningarna (AKU) för november och december. Genom att varje år jämföra med uppgifter från AKU på individnivå, kan lönegränserna ändras så att bästa jämförbarhet uppnås över tiden.
Avsikten är att som förvärvsarbetande räkna personer som har en arbetsinkomst som motsvarar minst fyra timmars arbete eller varit tillfälligt frånvarande i november. I Sysselsättningsregistret finns inte uppgift om arbetstid. Därför används inkomstuppgift som grund för klassificering. Undantagna från modellskattningar är personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet (=företagare) som alltid räknas som förvärvsarbetande.
Risken för felklassificering, d.v.s. att en person som egentligen borde räknas som sysselsatt redovisas som ej sysselsatt eller tvärtom, är störst för personer som bara arbetar under en del av året och de som har lös anknytning till arbetsmarknaden.

Information

Enhet
antal personer
Kontakt
Henrik Persson, henrik.persson@helsingborg.se, 042 - 10 58 59
Senast uppdaterad
2023-05-22
Skapad datum
2017-05-29
Källa
SCB, uttag genom Helsingborgs stads statistikdatabas
Matris
AM01