1. Befolkning, 20-64 år, efter årtal, delområde, kön och sysselsättningsstatus

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-03-05

  1. årtal: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (44)
  3. kön: Man, Kvinna, (2)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)


 2. Arbetssökande 18-64 år i oktober efter årtal, delområde, kön och arbetssökande

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-03-05

  1. årtal: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. delområde: 001 Norr, 002 Tågaborg N, 003 Tågaborg S, 011 Stattena, ..., Helsingborg (44)
  3. kön: Man, Kvinna, Samtliga, (3)
  4. arbetssökande: Öppet arbetslösa, I program m aktivitetsstöd, Övr inskrivna, Ej arbetssökande, Befolkningen (5)


 3. Arbetsförmedlingens månatliga arbetslöshetsuppgifter efter År, Månad, Åldersgrupp, Område och Kategori

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-08-05

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. Åldersgrupp: 16-64 år, 18-24 år, (2)
  4. Område: Helsingborg, Riket, (2)
  5. Kategori: Öppet arbetslösa, Sökande i program m aktivitetsstöd, Total arbetslöshet, (3)


 4. Arbetsförmedlingens månatliga platsuppgifter efter År, Månad och Kategori

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-08-05

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. Kategori: Nyanmälda lediga platser, Kvarstående lediga platser, (2)


 5. Antal arbetsställen och anställda resp år efter År och Arbetsställen och anställda

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-01-29

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. Arbetsställen och anställda: Arbetsställen, Anställda, (2)


 6. Antal nyregistrerade företag och konkurser resp år efter År och Företag och konkurser

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-01-29

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. Företag och konkurser: Nyregistrerade företag, Konkurser, (2)


 7. Antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping efter År och Gästnätter

  Välj variabler: Ändrad senast: 2020-06-17

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. Gästnätter: Gästnätter, (1)